Teisinė informacija

Teisės aktų registras 

Lietuvos Respublikos daugiabučių namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas

Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsniai)

Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų steigiamojo susirinkimo protokolo ir steigiamojo susirinkimo dalyvių sąrašo  pavyzdinės formos
Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos narių balsavimo raštu dėl priimamų sprendimų tvarkos aprašas

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų aprašas

Jungtinės veiklos sutarties forma

Šiaulių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos priežiūros ir kontrolės taisyklės

DNSB pavyzdiniai įstatai

Pavyzdiniai įstatai daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos, kurioje valdymo organu yra vienvaldis bendrijos pirmininkas

Pavyzdiniai įstatai daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos, kurioje valdymo organai yra bendrijos pirmininkas ir bendrijos valdyba

Pavyzdiniai įstatai daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos, kurioje valdymo organai yra bendrijos pirmininkas ir bendrijos valdyba ir bendrijoje yra Įgaliotinių susirinkimas

Įstatų komentaras

Pavyzdiniai IP Bendrijos su Įgaliotiniais įstatai
Pavyzdiniai DNS Bendrijos įstatai
Pavyzdiniai Bendrijos įstata