SUSITIKIMAS SU LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS VADOVYBE

  • 2022 m. gegužės 6 d. Lietuvos būsto rūmų prezidentas Miroslavas Monkevičius, Vilniaus DNSB asociacijos prezidentas Rolandas
    Klimavičius, Šiaulių DNSB asociacijos vadovė Virginija Remeikienė, 225-osios DNSB „JUNA“ vadovas Jonas Ūselis susitikimo su LR aplinkos ministerijos viceministre Daiva Veličkaite-Matuseviče bei Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupės vadovu Dainiumi Čergeliu. Susitikimo metu aptartos Aplinkos
    ministerijos, Lietuvos būsto rūmų, daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacijų, bendradarbiavimo gairės – būsto valdymo, priežiūroje ir teisėkūroje srityse. Svarstytos daugiabučių namų savininkų bendrijų valdymo, administratorių veiklos ir kontrolės, teisinio reguliavimo problemos. Diskutuota, kaip racionaliau ir efektyviau, įgyvendinti daugiabučių namų priežiūrą, valdyti ir naudoti patalpų savininkų bendrą turtą, gerinti jo administravimą, užtikrinant tinkamą visų būsto savininkų teisių ir teisėtų interesų atstovavimą bei apsaugą.
    Informacija pateikta iš  www.bustorumai.lt