Renovacija

Sveiki ir sveikinimai su nauja darbo savaite.
Paskutiniu laiku pradėjome justi kažkokį tai sąstingį su vykdoma renovacija. Žinios iš miestų ir rajonų ateina „nekokios“, net BETA ir ta nustojo siųsti progreso ataskaitas.
Bendradarbiavimo su Aplinkos ministerija ir jos įstaigomis nejaučiame, nors Vyriausybė deklaruoja, kad ši Vyriausybė, kaip nei viena iš buvusių, daug dėmesio skirs nevyriausybinių organizacijų ir valstybinių institucijų bendram darbui. Pasigendame. Toliau teisės aktai rengiami kabinetiniu principų, partnerių rekomendacijos, pastabos ir pasiūlymai nugulia stalčiuose, gyvas bendravimas –  mitinginis, epizodinis – dvi valandos per mėnesį.
Kažkas ne taip!
Naujas kvietimas modernizacijai buvo paskelbtas spalio 4, bet tai įvyko taip „tyliai“, kad net pripažinti partneriai nebuvo informuoti.
Gyventojams, būsto valdytojams, savivaldybių darbuotojams  ir net BETA atstovams vietose trūksta informacijos apie naują kvietimą ir  jo reikalavimus.
Kodėl? Kas? Kaip?
Tai gi, renovacija nei prie kokių aplinkybių negali sustoti ar prarasti tempo, todėl  ateityje skirsime daugiau dėmesio jos vykdymui, įgyvendinimui, eigos kontrolei, analizei, juo lab, kad Aplinkos ministerija panaikino Modernizavimo programos įgyvendinimo priežiūros komisiją, taip panaikindama bet kokią išorės ir kitų institucijų dalyvavimą, vertinant modernizavimo eigą.
1. Tuo pačiu norime supažindinti su LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO  2017 m. spalio 2 d. ĮSAKYMU  Nr. D1-803 „DĖL KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI)“.
2. Prašome asmenis, organizuojančius, vykdančius ar kontroliuojančius daugiabučių namų modernizacijos eigą, nuolat informuoti Lietuvos būsto rūmus apie modernizacijos progresą,  gerus pavyzdžius ar trukdžius  jų vadovaujamuose, kontroliuojamose  rajonuose ir miestuose, laukiame siūlymų dėl seminarų, mokymų organizavimo jums svarbiais klausimais.

Pagarbiai,
Juozas Antanaitis,
Lietuvos būsto rūmų prezidentas
Isakymas del kvietimo