Sveikinimas

Gerbiami Būsto rūmų nariai,

Dar vienas žingsnis – ir naujos  Pradžios šviesa pasklis po širdis,

užpildys sielas, nešdama tikėjimą savimi bei rytdiena.

Telydi Jus ambicingos idėjos ir džiuginantys jų išsipildymo rezultatai

2018 –aisiais metais , tegul Jūsų namai būna pilni pakantumo, santarvės ir

meilės, lai nepristinga taurių minčių, geros valios, tvirtybės.

Gražių Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų!

Lietuvos respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų

prezidentas Juozas Antanaitis