Ką daryti, jei bendrijoje neužtikrinamas tinkamas šildymas?

Lietuvos Respublikos teisės aktai iš tiesų numato galimybę vartotojams nuspręsti dėl šildymo pradžios ir pabaigos, tačiau bet kuriuo atveju tokie sprendimai negali pažeisti kitų šilumos vartotojų interesų bei LR teisės aktuose įtvirtintų higienos normų. Būtina atkreipti dėmesį, kad tokio pobūdžio sprendimus daugiabučiuose namuose turi teisę priimti tik namo butų ir kitų patalpų savininkai daugumos balsais, o ne namo bendrijos pirmininkas vienaasmeniškai. Teisės aktai numato, jog daugiabučio gyvenamojo namo bendrijos pirmininkas, siekdamas nustatyti kitokią šilumos sezono pradžios ar pabaigos datą, turi organizuoti buitinių šilumos vartotojų sprendimų priėmimą dėl pastato šildymo kitu laiku. Tuo pačiu reikia atkreipti dėmesį, jog teisės aktai numato du būdus, kaip galima priimti aukščiau nurodytą sprendimą – organizuoti namo bendrijos narių susirinkimą arba balsavimą raštu. Šiuo atveju akivaizdu, kad iš neteisės teisė nekyla, todėl sprendimai priimti nesilaikant nustatytos tvarkos yra negaliojantys bei jokių teisinių pasekmių sukelti negali, o namo bendraturčiai turi teisę iš bendrijos pirmininko reikalauti jų patirtų nuostolių atlyginimo. Dar daugiau, tokių ir analogiško pobūdžio bendrijos pirmininko įgaliojimus viršijančių sprendimų priėmimas, galėtų būti pretekstas bendrijos nariams reikšti nepasitikėjimą namo bendrijos pirmininko vykdoma veikla.

Renovacija

Sveiki ir sveikinimai su nauja darbo savaite.
Paskutiniu laiku pradėjome justi kažkokį tai sąstingį su vykdoma renovacija. Žinios iš miestų ir rajonų ateina „nekokios“, net BETA ir ta nustojo siųsti progreso ataskaitas.
Bendradarbiavimo su Aplinkos ministerija ir jos įstaigomis nejaučiame, nors Vyriausybė deklaruoja, kad ši Vyriausybė, kaip nei viena iš buvusių, daug dėmesio skirs nevyriausybinių organizacijų ir valstybinių institucijų bendram darbui. Pasigendame. Toliau teisės aktai rengiami kabinetiniu principų, partnerių rekomendacijos, pastabos ir pasiūlymai nugulia stalčiuose, gyvas bendravimas –  mitinginis, epizodinis – dvi valandos per mėnesį.
Kažkas ne taip!
Naujas kvietimas modernizacijai buvo paskelbtas spalio 4, bet tai įvyko taip „tyliai“, kad net pripažinti partneriai nebuvo informuoti.
Gyventojams, būsto valdytojams, savivaldybių darbuotojams  ir net BETA atstovams vietose trūksta informacijos apie naują kvietimą ir  jo reikalavimus.
Kodėl? Kas? Kaip?
Tai gi, renovacija nei prie kokių aplinkybių negali sustoti ar prarasti tempo, todėl  ateityje skirsime daugiau dėmesio jos vykdymui, įgyvendinimui, eigos kontrolei, analizei, juo lab, kad Aplinkos ministerija panaikino Modernizavimo programos įgyvendinimo priežiūros komisiją, taip panaikindama bet kokią išorės ir kitų institucijų dalyvavimą, vertinant modernizavimo eigą.
1. Tuo pačiu norime supažindinti su LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO  2017 m. spalio 2 d. ĮSAKYMU  Nr. D1-803 „DĖL KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI)“.
2. Prašome asmenis, organizuojančius, vykdančius ar kontroliuojančius daugiabučių namų modernizacijos eigą, nuolat informuoti Lietuvos būsto rūmus apie modernizacijos progresą,  gerus pavyzdžius ar trukdžius  jų vadovaujamuose, kontroliuojamose  rajonuose ir miestuose, laukiame siūlymų dėl seminarų, mokymų organizavimo jums svarbiais klausimais.

Pagarbiai,
Juozas Antanaitis,
Lietuvos būsto rūmų prezidentas
Isakymas del kvietimo

Seminaras


2018 sausio  25 dieną 18 valandą Šiaulių DNSB asociacijos patalpose (Aušros al.-154) vyks seminaras, kurio metu aptarsime kasmetinių ataskaitinių susirinkimų organizavimo klausimus ir bus pristatytas naujas Administracinių nusižengimų kodeksas.
Primename, kad tradiciniai mūsų susitikimai vyksta kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį 18 val.
Į šiuos nemokamus seminarus yra kviečiami TIK Šiaulių DNSB asociacijos nariai.