Šiauliuose patvirtintos naujos COVID-19 valdymo priemonės

Įvertinusi Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių departamento ir kitų specialistų siūlymus, Šiaulių miesto savivaldybės ekstremalių situacijų komisija nutarė:

Nurodyti daugiabučių namų valdytojams organizuoti daugiabučių namų bendrojo naudojimo patalpų, laiptinių nuolatinę priežiūrą (valyti, dezinfektuoti ir kt.), Šiaulių miesto savivaldybės administracijos organizuojamą dezinfekciją atlikti tik laiptinėse, kuriose yra 3 ir daugiau butų, kuriuose izoliuojasi asmenys sergantys COVID-19..