Būsto diena

Spalio 3 d. Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ salėje buvo minima Būsto diena ir apdovanojami  akcijos „Už žydintį ir švarų Saulės miestąnugalėtojai.

Jungtinių Tautų iniciatyva nuo 1986 metų kasmet spalio pirmąjį pirmadienį pasaulyje yra minima HABITAT, Pasaulinė būsto ir gyvenviečių, diena. 2012 m. Lietuvos Respublikos aplinkos ministras, atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų iniciatyvą minėti HABITAT dieną, gegužės 16 dienos įsakymu Nr. D1-415 paskelbė, kad kiekvienais metais spalio pirmąjį pirmadienį Lietuvoje minima Būsto diena. Įsakymu pritarta, kad šią dieną organizuojami ir inicijuojami Būsto dienos renginiai, kurie skatintų vyriausybines ir nevyriausybines organizacijas, švietimo ir mokslo institucijas, verslo atstovus ir kitus būsto sektoriuje veikiančius subjektus dalyvauti darnios gyvenamosios aplinkos kūrime, siekiant, kad kiekvienas žmogus turėtų saugius namus su oraus, sveiko ir visaverčio gyvenimo perspektyva.

Būsto dienos minėjimo tikslas – pabrėžti būsto ir darnios gyvenamosios aplinkos aktualijas nacionaliniu ir vietiniu lygiu, paviešinti gerų pavyzdžių praktikos sėkmingus projektus ir veiklos rezultatus.

Šventės metu sveikinimo žodį tarė Lietuvos respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų prezidentą Juozas Antanaitis, Lietuvos Respublikos Seimo narys prof. Arūnas Gumuliauskas. Buvo įteiktos padėkos aktyviausiems bendrijų pirmininkams.

Šiauliuose Būsto diena minima kasmetinės akcijos „Už žydintį ir švarų Saulės miestą“ nugalėtojų apdovanojimu. Šiemet ši akcija paskelbta birželio mėnesį. Aktyviai dalyvauti buvo pakviesti daugiabučių namų gyventojai, įstaigos, įmonės ir organizacijos – visi, tvarkantys, prižiūrintys, puošiantys ir mylintys Saulės miestą. Akcija vyko liepos, rugpjūčio mėnesiais. Vasaros laikotarpiu komisijos nariai, apžiūrėję daugiabučių namų, įstaigų ir individualiųjų valdų teritorijas, rugsėjo mėnesio pabaigoje pateikė savo vertinimus. Buvo atkreiptas dėmesys į profesionalų, modernų aplinkos tvarkymą.

Akcijos „Už žydintį ir švarų saulės miestą“ organizavimo komisijos atstovai pristatė rezultatus. Komisijos pirmininkas, Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojas Domas Griškevičius kartu su  Šiaulių apskrities ir miesto daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacijos prezidentu Liudu Ramanausku apdovanojo nugalėtojus .

Po apdovanojimų ceremonijos koncertavo Šiaulių kultūros centro Rėkyvos kultūros namų vokalinis ansamblis ROMANTIKA, Vadovė Ramutė Majauskienė

 Sveikiname nugalėtojus Plačiau>>>

Albertas Einšteinas yra pasakęs: Jei nori gyventi laimingą gyvenimą – susiek jį su tikslu, o ne su kitais žmonėmis ar daiktais.

Ką daryti, jei bendrijoje neužtikrinamas tinkamas šildymas?

Lietuvos Respublikos teisės aktai iš tiesų numato galimybę vartotojams nuspręsti dėl šildymo pradžios ir pabaigos, tačiau bet kuriuo atveju tokie sprendimai negali pažeisti kitų šilumos vartotojų interesų bei LR teisės aktuose įtvirtintų higienos normų. Būtina atkreipti dėmesį, kad tokio pobūdžio sprendimus daugiabučiuose namuose turi teisę priimti tik namo butų ir kitų patalpų savininkai daugumos balsais, o ne namo bendrijos pirmininkas vienaasmeniškai. Teisės aktai numato, jog daugiabučio gyvenamojo namo bendrijos pirmininkas, siekdamas nustatyti kitokią šilumos sezono pradžios ar pabaigos datą, turi organizuoti buitinių šilumos vartotojų sprendimų priėmimą dėl pastato šildymo kitu laiku. Tuo pačiu reikia atkreipti dėmesį, jog teisės aktai numato du būdus, kaip galima priimti aukščiau nurodytą sprendimą – organizuoti namo bendrijos narių susirinkimą arba balsavimą raštu. Šiuo atveju akivaizdu, kad iš neteisės teisė nekyla, todėl sprendimai priimti nesilaikant nustatytos tvarkos yra negaliojantys bei jokių teisinių pasekmių sukelti negali, o namo bendraturčiai turi teisę iš bendrijos pirmininko reikalauti jų patirtų nuostolių atlyginimo. Dar daugiau, tokių ir analogiško pobūdžio bendrijos pirmininko įgaliojimus viršijančių sprendimų priėmimas, galėtų būti pretekstas bendrijos nariams reikšti nepasitikėjimą namo bendrijos pirmininko vykdoma veikla.

Renovacija

Sveiki ir sveikinimai su nauja darbo savaite.
Paskutiniu laiku pradėjome justi kažkokį tai sąstingį su vykdoma renovacija. Žinios iš miestų ir rajonų ateina „nekokios“, net BETA ir ta nustojo siųsti progreso ataskaitas.
Bendradarbiavimo su Aplinkos ministerija ir jos įstaigomis nejaučiame, nors Vyriausybė deklaruoja, kad ši Vyriausybė, kaip nei viena iš buvusių, daug dėmesio skirs nevyriausybinių organizacijų ir valstybinių institucijų bendram darbui. Pasigendame. Toliau teisės aktai rengiami kabinetiniu principų, partnerių rekomendacijos, pastabos ir pasiūlymai nugulia stalčiuose, gyvas bendravimas –  mitinginis, epizodinis – dvi valandos per mėnesį.
Kažkas ne taip!
Naujas kvietimas modernizacijai buvo paskelbtas spalio 4, bet tai įvyko taip „tyliai“, kad net pripažinti partneriai nebuvo informuoti.
Gyventojams, būsto valdytojams, savivaldybių darbuotojams  ir net BETA atstovams vietose trūksta informacijos apie naują kvietimą ir  jo reikalavimus.
Kodėl? Kas? Kaip?
Tai gi, renovacija nei prie kokių aplinkybių negali sustoti ar prarasti tempo, todėl  ateityje skirsime daugiau dėmesio jos vykdymui, įgyvendinimui, eigos kontrolei, analizei, juo lab, kad Aplinkos ministerija panaikino Modernizavimo programos įgyvendinimo priežiūros komisiją, taip panaikindama bet kokią išorės ir kitų institucijų dalyvavimą, vertinant modernizavimo eigą.
1. Tuo pačiu norime supažindinti su LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO  2017 m. spalio 2 d. ĮSAKYMU  Nr. D1-803 „DĖL KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI)“.
2. Prašome asmenis, organizuojančius, vykdančius ar kontroliuojančius daugiabučių namų modernizacijos eigą, nuolat informuoti Lietuvos būsto rūmus apie modernizacijos progresą,  gerus pavyzdžius ar trukdžius  jų vadovaujamuose, kontroliuojamose  rajonuose ir miestuose, laukiame siūlymų dėl seminarų, mokymų organizavimo jums svarbiais klausimais.

Pagarbiai,
Juozas Antanaitis,
Lietuvos būsto rūmų prezidentas
Isakymas del kvietimo

Seminaras


2018 sausio  25 dieną 18 valandą Šiaulių DNSB asociacijos patalpose (Aušros al.-154) vyks seminaras, kurio metu aptarsime kasmetinių ataskaitinių susirinkimų organizavimo klausimus ir bus pristatytas naujas Administracinių nusižengimų kodeksas.
Primename, kad tradiciniai mūsų susitikimai vyksta kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį 18 val.
Į šiuos nemokamus seminarus yra kviečiami TIK Šiaulių DNSB asociacijos nariai.