Šiauliuose patvirtintos naujos COVID-19 valdymo priemonės

Įvertinusi Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių departamento ir kitų specialistų siūlymus, Šiaulių miesto savivaldybės ekstremalių situacijų komisija nutarė:

Nurodyti daugiabučių namų valdytojams organizuoti daugiabučių namų bendrojo naudojimo patalpų, laiptinių nuolatinę priežiūrą (valyti, dezinfektuoti ir kt.), Šiaulių miesto savivaldybės administracijos organizuojamą dezinfekciją atlikti tik laiptinėse, kuriose yra 3 ir daugiau butų, kuriuose izoliuojasi asmenys sergantys COVID-19..

Paminėta Pasaulinė būsto diena

Džiaugiamės ir sveikiname, kad Šiaulių DNSB asociacijos prezidentei Virginijai Remeikienei Būsto dienos minėjimo proga buvo įteikta padėka už „Už bendruomeniškumo skatinimą ir vienijimą“. Padėką įteikė Lietuvos respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų prezidentė Daiva Matonienė.